Kvalitets och miljöpolicy PQ Måleri & Fastighetsservice AB:

  • Kvalitetsplan. Vilket i samråd med kund skall genomföras för att bästa förutsättningar för kvalitativt måleri skall kunna utföras.
  • Egenkontroller. Utförs av ansvariga målare som utför arbetet.
  • Genomföra kvalitetsmöten. Med samtliga inblandade i det aktuella objektet.

PQ Måleri & Fastighetsservice AB:s Miljöprogram innebär att:

  • Vi använder i princip endast färger märkta med EU-label-blomman – färger som uppfyller EU:s krav för miljögodkännande.
  • Vi lämnar en komplett miljödeklaration i samband med våra förslag på färgval. Den omfattar uppgifter om produktens totala miljöpåverkan, vilket även inkluderar tillverkning, emballage och återvinningsgrad.

Återanvändning av överbliven färg:

  • All överbliven färg återanvänds för målning av andra objekt eller returneras till tillverkaren.
  • Vi rengör alla våra färgburkar, som därefter återanvänds eller returneras till tillverkaren.