DET LILLA FÖRETAGET MED STORT ENGAGEMANG

PQ Måleri & Fastighetsservice grundades 2012 av Peter Qvist som arbetat i branschen sedan 1996. Peter drev från 2012 verksamheten som enskild firma. 2017 ombildades företaget till ett aktie bolag.

Vi är det lilla företaget med det stora engagemanget, vi och våra noga utvalda samarbetspartners arbetar tätt tillsammans för att kunna erbjuda stora som små måleritjänster och helhetslösningar för privatpersoner och företag. Hög resultatnivå och god leveranstid har lett till att många anlitat oss sedan starten. Det är vi mycket stolta över och vill fortsätta leverera hög kvalité och perfekt utförda arbeten.